AGROTEK LLC – DNIPROPETROVSK, ZAPORIZHZHIA, KHERSON, DONETSK